Doporučené trasy

Pořád za něčím spěcháme... a proč vlastně?!
Důležité je si život také užít a nejen prožít!

Kolem vody dokola

Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů.Samotná dolní nádrž je největší vodní plochou na Moravě a celá kaskáda zabírá plochu 32,3 km². Nádrže jsou nicméně velmi mělké, hloubka často nepřesahuje 2 metry. Horní nádrž má přirozené břehy, střední a dolní z větší části umělé (hráze) - místy je hladina nad úrovní okolního terénu. Do prostřední nádrže se společným ústím vlévají řeky Svratka a Jihlava. Na březích nádrží se nacházejí obce Brod nad Dyjí, Dolní Věstonice, Pasohlávky, Pavlov, Strachotín a několik rekreačních oblastí a areálů. Prostřední nádrž zcela zatopila vesnici Mušov, zachován zůstal pouze její kostel stojící nad vsí na kopečku (nyní ostrově).

Náročnost: 1 z 5 - lehká jízda po rovině
Délka trasy: 35,6km
Čistá délka jízdy: cca 6 hodin
Mapu si můžete STÁHNOUT ZDE.

Rezervace

Lednicko-Valtickým areálem

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 283,09 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Tato oblast na pomezí Moravy a Dolních Rakous byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby přírodního parku. Zahrnuje množství kulturních i přírodních památek, včetně nejvyšší kategorie národních.

Náročnost: 2 z 5 - lehká jízda po rovině a s mírným stoupáním
Délka trasy: 31,9km
Čistá délka jízdy: cca 5 hodin
Mapu si můžete STÁHNOUT ZDE.

Rezervace

Mamutí stezka

Lovci mamutů žili před třiceti tisíci lety ve velké části Evropy, osady se rozprostíraly od břehů Atlantického oceánu po ukrajinské stepi a dál na východ. „Klasickým zvířetem té doby byl kůň nebo sob. Tato kultura, které říkáme Gravettien nebo dokonce Pavlovien podle Pavlova, je specializovaná právě na lov mamutů, případně sběr mršin,“ vysvětlil antropolog Jiří Svoboda. Lovci mamutů žili hlavně v tlupách, v době lovu nebo rituálních svátků se ale shromažďovali. Jedno ze sídlišť, kam se pravidelně vraceli, vzniklo i v Pavlově. „Krajina kolem nás je pro lovení mamutů ideální, bylo možné využít nepravidelností v krajině. Z místa, kde stojíme, je navíc i dobrý přehled,“ popsal výhody pavlovské osady Svoboda. Z ulovených zvířat pak lovci zpracovali všechno - maso, kosti, kůže nebo tuk. „Mamut je jako velryba, má opravdu hodně podkožního tuku. Lidé tuto výživu potřebovali,“ dodal Svoboda. V Pavlově zahájil archeologický výzkum už v 50. - 60. letech minulého století profesor Bohuslav Klíma. „Našel celou plejádu figurek z pálené hlíny, což je výjimečné, je to nejstarší keramika v celosvětovém měřítku,“ řekl antropolog s tím, že takový nález se při letošním zkoumání ještě nepovedl. Při odkrývání sídliště ale už našli například hlavu sošky, kterou lovec mamutů vyřezal z měkkého kamene. Pavlov, kam před téměř třiceti tisíci lety přišli první lovci mamutů, což dokládají četné nálezy děl pravěkých umělců, se rozprostírá mezi mnoha krásnými vinicemi v chráněné oblasti Pálavy, čemuž odpovídá rozmanitost horské flóry. Děvičky nad Pavlovem. Romantické kouzlo obce ještě umocňuje nedaleký hrad Děvičky, jehož zřícenina se vypíná nad Pavlovem a vinicemi.

Náročnost: 4 z 5 - středně obtížná jízda s místy prudším stoupáním
Délka trasy: 32,5km
Čistá délka jízdy: cca 6 hodin
Mapu si můžete STÁHNOUT ZDE.

Rezervace